+49 4661 54 31
SVEN VOGT Unternehmensgruppe

Databeskyttelse

Indholdsansvar

Som tjenesteudbyder er vi i henhold til den tyske telemedielov (TMG § 7 stk.1) ansvarlige for indholdet af disse sider i henhold til de generelle lovmæssige bestemmelser. Iht. TMG §§ 8-10 er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge eller kontrollere overførte eller lagrede fremmede informationer eller til at iværksætte undersøgelser af tilfælde, som kunne tyde på ulovlige aktiviteter. Iht. til den generelle lovgivning berører dette dog ikke forpligtelsen til i givet fald at fjerne eller blokere for brugen af visse informationer. Et sådant ansvar er dog kun gældende efter det tidspunkt, hvor en konkret ulovlig aktivitet er blevet kendt. Når vi er blevet opmærksomme på en sådan ulovlig aktivitet, vil vi øjeblikkeligt fjerne det pågældende indhold.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne hjemmesider, hvis indhold vi ikke har indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os ansvar for sådant eksternt indhold. Det er altid de pågældende ejere eller webmastere, der er ansvarlige for indholdet af de linkede hjemmesider. På det tidspunkt, hvor linket blev oprettet, har vi kontrolleret de linkede hjemmesider for, om der kunne konstateres ulovlige aktiviteter. På tidspunktet for oprettelsen af linket har vi ikke konstateret ulovlige aktiviteter. Der kan dog ikke med rimelighed forlanges en permanent kontrol af de linkede sider uden en konkret mistanke om ulovligheder. Vi fjerner øjeblikkeligt links til hjemmesider, hvis det kommer til vores kendskab, at de indeholder ulovlige aktiviteter.

Ophavsret

Indhold, udførelse og resultater, som denne hjemmesides webmaster har udarbejdet, er underlagt tysk ophavsret. Mangfoldiggørelse, bearbejdning, distribuering og enhver anvendelse uden for rammerne af ophavsretsloven kræver forudgående skriftlig tilladelse fra forfatterens eller skaberens side. Download og kopier af denne hjemmeside er kun tilladt til privat og ikke-kommerciel brug. For indhold på denne hjemmeside, som ikke er oprettet af webmasteren, er tredjeparts rettigheder blevet overholdt. Indhold fra tredjepart er markeret som sådant. Hvis du alligevel skulle bemærke en krænkelse af ophavsret, beder vi dig om at informere os om dette. Hvis vi bliver gjort bekendt med krænkelser af ophavsret, fjerner vi øjeblikkeligt sådant indhold.

På tværs af grænsen

Firmaet SV entreprenør ApS er grundlagt specielt med henblik på det danske marked og henvender sig til vores skandinaviske kunder.
læs mere

Færdigt arbejde!

Sven Vogt Bau GmbH udfører projekter af alle typer i hele landet. Se selv - vores referencer taler for sig selv!
læs mere

Følg med i udviklingen

Alt om de nyeste tiltag i vores virksomhed – lige fra de svende-prøver til tildeling af certifikater.
læs mere

Bygge på fremtiden

Virksomhedsgruppen Sven Vogt
uddanner lærlinge og er konstant på udkig efter nye medarbejdere. Du er velkommen til søge en stilling hos os.
læs mere

Sven Vogt Bau GmbH
Schmiedestraße 13–15
25899 Niebüll
Telefon: +49 4661 54 31